สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
ข่าวกิจกรรมสถานศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย จัดปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 7.30 น.
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย จัดปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ในระดับชั้นปวช. 1 ทุกแผนกวิชาช่าง โดยทางวิทยาลัยเทคนิคเชียงรายได้มีการคัดกรอง และมีข้อปฏิบัติในการเข้ารับปฐมนิเทศดังต่อไปนี้

???????????? ข้อปฏิบัติในการเข้าปฐมนิเทศ

1.ผู้ปกครองมาส่งนักศึกษา ณ จุดส่งนักศึกษา และขับรถออก ตามลูกศรสีแดง และไม่อนุญาตให้ผู้ปกครอง รอรับนักศึกษา ภายในวิทยาลัยฯ

2. นักศึกษาสามารถนำรถจักรยานยนต์ มาจอดบริเวณสนามหน้าเสาธงได้

3. นักศึกษาต้องเข้าจุดคัดกรอง ตามกลุ่มที่แบ่งกลุ่มไว้

4. นักศึกษาผ่านจุดคัดกรอง แล้วต้องเดินไปบริเวณห้องประชุมตามกลุ่มที่แบ่งไว้เท่านั้น

????จุด A คือ ห้องประชุมชั้น 4 แผนกช่างยนต์

????จุด B คือ โดมกิจกรรม หลังตึกอำนวยการ

????จุด C คือ อาคารใหม่ ด้านหลังวิทยาลัยฯ

*** วิทยาลัยเทคนิคเชียงรายขอความร่วมมือให้นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง สวมหน้ากากอนามัยมาทุกท่าน เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID – 19 ****