244741520_2735967183368832_5562477357989802203_n
245201380_626491215040576_3495844159858356319_n
B1
B3
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย จัดปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 – สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2

วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย จัดปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 7.30 น.
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย จัดปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ในระดับชั้นปวช. 1 ทุกแผนกวิชาช่าง โดยทางวิทยาลัยเทคนิคเชียงรายได้มีการคัดกรอง และมีข้อปฏิบัติในการเข้ารับปฐมนิเทศดังต่อไปนี้

📌📌📌 ข้อปฏิบัติในการเข้าปฐมนิเทศ

1.ผู้ปกครองมาส่งนักศึกษา ณ จุดส่งนักศึกษา และขับรถออก ตามลูกศรสีแดง และไม่อนุญาตให้ผู้ปกครอง รอรับนักศึกษา ภายในวิทยาลัยฯ

2. นักศึกษาสามารถนำรถจักรยานยนต์ มาจอดบริเวณสนามหน้าเสาธงได้

3. นักศึกษาต้องเข้าจุดคัดกรอง ตามกลุ่มที่แบ่งกลุ่มไว้

4. นักศึกษาผ่านจุดคัดกรอง แล้วต้องเดินไปบริเวณห้องประชุมตามกลุ่มที่แบ่งไว้เท่านั้น

📌จุด A คือ ห้องประชุมชั้น 4 แผนกช่างยนต์

📌จุด B คือ โดมกิจกรรม หลังตึกอำนวยการ

📌จุด C คือ อาคารใหม่ ด้านหลังวิทยาลัยฯ

*** วิทยาลัยเทคนิคเชียงรายขอความร่วมมือให้นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง สวมหน้ากากอนามัยมาทุกท่าน เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID – 19 ****