สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
ข่าวกิจกรรมสถานศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ พนักงานราชการและครูอัตราจ้าง สู่ครูมืออาชีพ

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ พนักงานราชการและครูอัตราจ้าง สู่ครูมืออาชีพ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โดยในพิธีเปิดมี ผอ.อัศวิน ข่มอาวุธ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแพร่ เป็นประธานในพิธี และ ครูสัญญา จันเสนา เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยได้รับเกียรติจาก นายพรชัย นาชัยเวียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 , คุณครูอโณทัย ลาดเหลา , คุณครูสนทยา คำอ่อน , คุณครูปรินดา แก้วน้ำ , คุณครูจิรภิญญา สิงห์คำ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม สำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อเป็นเป็นการพัฒนาศักยภาพของพนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง ในการจัดการเรียนการสอนและนำไปสู่ผู้เรียน และเพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าทางวิชาชีพ