สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
ข่าวกิจกรรมสถานศึกษา

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรเกษตรผสมผสาน ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ พรหมเผ่า ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา , รองฯกชพร สดเมือง รองผู้อำนวยฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยคณะครูสาขาวิชาชีพ ร่วมเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรเกษตรผสมผสาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา และติดตามการดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี ร่วมกับค่ายขุนเจืองธรรมิกราช