สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
ข่าวกิจกรรมสถานศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย มอบสิ่งของพระราชทานในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย โดย นายศรากร บุญปถัมภ์ รองผู้อำนวยการฯ ร่วมมอบสิ่งของพระราชทานในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย (หลังแรก)