สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
ข่าวกิจกรรมสถานศึกษา

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ให้กับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 (ปวช.3) จำนวน 82 คน และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 (ปวส.2) จำนวน 49 คน โดยมี นายบุญธรรม เกี้ยวฝั้น ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เป็นประธานพิธี นายเดชา คำสมุทร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้