สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
ข่าวกิจกรรมสถานศึกษา

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า วท.น่าน ร่วมบริการจิตอาสาออกพื้นที่เพื่อพี่น้องในชุมชน

วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา นักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคน่าน จำนวน 15 คน พร้อมด้วย นายชัชวาล แสงแก้ว อาจารย์ที่ปรึกษาประจำสาขาวิชาฯ และ นายนิยม วงศ์เงินใน ผู้อำนวยการโรงเรียนราษฏร์รัฐพัฒนา เจ้าหน้าที่สำนักงานงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดน่าน เข้าพื้นที่ ให้บริการติดตั้ง ซ่อมแซมและปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ ณ โรงเรียนราษฏร์รัฐพัฒนา อ.สันติสุข จ.น่าน จากเหตุการต้นไม้ใหญ่หักโค่นทับสายไฟฟ้า ทำให้เสาไฟฟ้าหัก จำนวน 3 ต้น และทำให้โรงเรียนและบ้านเรือนในบริเวณใกล้เคียงได้รับความเสียหายอีกทั้งไม่สามารถใช้การไฟฟ้าได้
จากการรายงานดังกล่าวของชาวบ้าน ทำให้ทางสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดน่าน ได้ประสานงานและเข้ามาดูแลพื้นที่ดังกล่าวพร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคน่าน
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคน่าน จึงขอขอบคุณสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดน่านที่ได้อนุเคราะห์รถเจาะ อุปกรณ์ เครื่องมือ ต่างๆ ตลอดจนองค์ความรู้ ทักษะทางด้านวิชาชีพ วิธีปฏิบัติงานและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ให้กับน้องๆ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า เป็นอย่างยิ่งผ่านประสบการณ์การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครั้งนี้ ทำให้โรงเรียนและบ้านเรือนบริเวณใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบสามารถกลับมาใช้ไฟฟ้าได้เป็นปกติ เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของพวกเราชาวอาชีวะฝีมือชนเป็นอย่างยิ่ง.
Cr.Photo อ.ธีรวัฒน์ วท.น่าน