พระเทพ 2เมษา
B1
B3
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เรื่อง ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ห้องผลิตสื่อและจัดรายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 – สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เรื่อง ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ห้องผลิตสื่อและจัดรายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564