ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารอำนวยการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์