B1
B3
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารอำนวยการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ – สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารอำนวยการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์