previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider
แฟ้มผลงาน สำนักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา – สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2

แฟ้มผลงาน สำนักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา

เลขที่
บันทึข้อความ
วันที่รายงานผล
รายการ
เอกสาร
052
21 มกราคม 2564
รายงานผลการเข้าร่วมการประชุมการจัดตั้งโรงเรียนศึกษาพิเศษพะเยา ครั้งที่ 1/2564บันทึกข้อความ, ภาพประกอบ, หนังสือเชิญ
051
19 มกราคม 2564
รายงานการดำเนินการติดตั้งเครื่องอ่านบัตรคิวอาร์โค้ด และเครื่องอ่าน NFC และสแกนคิวอาร์โค้ดและ NFC ให้แก่บัณฑิตผู้ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรฯ ประจำปีการศึกษา 2562
บันทึกข้อความ, หนังสือรับ, ภาพประกอบ
048
19 มกราคม 2564
รายงานผลการเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการ ระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ เพื่อยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐานบันทึกข้อความ, ภาพประกอบ, คำสั่ง, หนังสือเชิญ