previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider
แฟ้มหนังสือส่ง กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ – สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2

แฟ้มหนังสือส่ง กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

หนังสือส่ง
เลขที่
วันที่เรื่องส่งถึงหน่วยงาน
ศธ 0630/10217 ธันวาคม 2563การลงนามรับรองข้อมูลคำของบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565วิทยาลัยเทคนิคน่าน
ศธ 0630/10121 ธันวาคม 2563นำส่งสำเนาแบบจัดทำคำของบลงทุนสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา (สนผ.)
ศธ 0630/100130 พฤศจิกายน 2563การจัดทำคำของบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
ศธ 0630/99927 พฤศจิกายน 2563การรายงานข้อมูลสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
ศธ 0630/96016 พฤศจิกายน 2563ขอส่งข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนามาตรฐานกำลังคนอาชีวศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม (Innovative Technology) ให้พร้อมเข้าสู่ Thailand 4.0 ปีงบประมาณ 2563ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา (ศปส.)
ศธ 0630/95816 พฤศจิกายน 2563ข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไฟล์แนบ Excel
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3