270860059_641092287305934_154466298030421926_n
B1
B3
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
ภาวะการมีงานทำบัณฑิต – สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2

ภาวะการมีงานทำบัณฑิต

ที่วิทยาลัยสำเร็จปีการศึกษา พ.ศ. 2561สำเร็จปีการศึกษา พ.ศ. 2562สำเร็จปีการศึกษา พ.ศ. 2563
1วิทยาลัยเทคนิคเชียงรายเปิดอ่าน
2วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายเปิดอ่าน
3วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงรายเปิดอ่าน
4วิทยาลัยเทคนิคพะเยาเปิดอ่าน
5วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยาเปิดอ่าน
6วิทยาลัยเทคนิคแพร่เปิดอ่าน
7วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่เปิดอ่าน
8วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่เปิดอ่าน
9วิทยาลัยเทคนิคน่านเปิดอ่าน