244741520_2735967183368832_5562477357989802203_n
245201380_626491215040576_3495844159858356319_n
B1
B3
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
ภาวะการมีงานทำบัณฑิต – สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2

ภาวะการมีงานทำบัณฑิต

ที่วิทยาลัยสำเร็จปีการศึกษา พ.ศ. 2561สำเร็จปีการศึกษา พ.ศ. 2562สำเร็จปีการศึกษา พ.ศ. 2563
1วิทยาลัยเทคนิคเชียงรายเปิดอ่าน
2วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายเปิดอ่าน
3วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงรายเปิดอ่าน
4วิทยาลัยเทคนิคพะเยาเปิดอ่าน
5วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยาเปิดอ่าน
6วิทยาลัยเทคนิคแพร่เปิดอ่าน
7วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่เปิดอ่าน
8วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่เปิดอ่าน
9วิทยาลัยเทคนิคน่านเปิดอ่าน