ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2