พระเทพ 2เมษา
B1
B3
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Uncategorized – สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563)

Read more

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องผลิตสื่อและจัดรายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสถาบันการอาชีว

Read more

(ร่าง) ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ห้องผลิตสื่อและจัดรายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(ร่าง) ประกาศสถาบันก

Read more

ประกาศสถาบันฯเรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ห้องผลิตสื่อและจัดรายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

ประกาศสถาบันการอาชีว

Read more

(ร่าง) ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ห้องผลิตสื่อและจัดรายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เรื่อง ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ห้องผลิตสื่อและจัดรายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564

Read more