สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
ประกาศ จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ชุดครุภัณฑ์สำนักงานผู้บริหาร)

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ชุดครุภัณฑ์สำนักงานผู้บริหาร)