270860059_641092287305934_154466298030421926_n
B1
B3
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า เทคนิคพะเยา – สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2

โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า เทคนิคพะเยา

วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563 นายสมคิด จีนจรรยา รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เป็นประธาน เปิดโครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย และวิทยาลัยเทคนิคน่าน โดยมีคณาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชาเข้าร่วม ณ ห้องประชุมไชยนารายณ์ อาคารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา