โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 2563

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 สถานที่อบรม โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 19-23 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา โดยมี นายบุญธรรม เกี้ยวฝั้น ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เป็นหัวหน้าศูนย์ และ ดร.กาญจนา ภาสุรพันธุ์ เป็นวิทยากรพี่เลี้ยงประจำกลุ่มที่ 16