270860059_641092287305934_154466298030421926_n
B1
B3
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
เทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ศึกษาดูงาน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 – สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2

เทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ศึกษาดูงาน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2

วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 นายบุญธรรม เกี้ยวฝั้น ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ พร้อมด้วยคณาจารย์ ประจำหลักสูตร วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ในการเข้าศึกษาดูงาน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 และวิทยาลัยฯ ในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา และสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย โดยเข้าศึกษาและเยี่ยมชมงานประกันคุณภาพหลักสูตรของสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ดังกล่าว เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอกระดับปริญญาตรีของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ทั้งนี้ทีมงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ให้การต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง