270860059_641092287305934_154466298030421926_n
B1
B3
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
สอน.2 จัดประชุมสภาสถาบันฯ พร้อมด้วยพิธีมุทิตาผู้เกษียณอายุราชการ – สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2

สอน.2 จัดประชุมสภาสถาบันฯ พร้อมด้วยพิธีมุทิตาผู้เกษียณอายุราชการ

สอน.2 จัดประชุมสภาสถาบันฯพร้อมด้วยพิธีมุทิตาผู้เกษียณอายุราชการ
วันเสาร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันฯ นำโดย รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ นายกสภาสถาบันฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาฯ ประชุมประจำเดือน กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมโกศัยนคร โดยในวาระการประชุม วาระอื่นๆ สภาสถาบันฯ ได้เชิญผู้บริหารวิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทั้ง 4 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน เข้าร่วมการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมกับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ2 หลังจากมีการปรับปรุงพระราชบบัญญัติการอาชีวศึกษา ฉบับปรับปรุง เสร็จสิ้น
จากนั้นในช่วงบ่ายสภาสถาบันฯพร้อมด้วยทีมงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ได้จัดพิธีมุทิตา ผู้เกษียณอายุราชการปี 2563 ขึ้น เพื่อแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ โดยในงานมีพิธีมอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการและกล่าวให้โอวาทแก่ผู้เกษียณอายุราชการ โดย นายมนูญ ใยบัวเทศ ตัวแทนคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ผู้บริหาร สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ที่ เกษียณอายุราชการ ได้แก่ นางเมธิณี บุญเอกบุศย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแพร่ นายปทีบ บินชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ นายมนัส ชูเวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีกาญจนาภิเษกเชียงราย นายวสันต์ วังสาร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัว นางสุวรรณา พูลกล้า หัวหน้างานวิจัยสถาบันฯ