สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
กิจกรรมสถาบัน

สอน.2 จัดประชุมยกร่างแนวปฏิบัติการวัดผลและประเมินผล หลักสูตร ทล.บ.

วันอังคารที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563 นายบุญธรรม เกี้ยวฝั้น ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมคณะกรรมการยกร่างแนวปฏิบัติการวัดผลและประเมินผล หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง) ณ ห้องประชุมไชยนารายณ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2