สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
กิจกรรมสถาบัน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ร่วมดำเนินงานคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ในพิธีมอบปริญญาบัตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ร่วมดำเนินงานคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ในพิธีมอบปริญญาบัตร สถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565 (ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2566) ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี