สอน.2 ร่วมดำเนินงานคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ในการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรฯ ประจำปีการศึกษา 2562 2563 2564

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 นำโดย ผอ.บุญธรรม เกี้ยวฝั้น ผู้อำนวยการสถาบันฯ ร่วมดำเนินงานคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ในการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 2563 และ 2564 ได้แก่ ฝ่ายคัดกรองบุคคลเข้า-ออก พื้นที่, ฝ่ายควบคุมแถวบัณฑิต, ฝ่ายรับลงทะเบียนบัณฑิต, ฝ่ายฝึกซ้อมใหญ่, ฝ่ายพยาบาล และฝ่ายสิทธิประโยชน์ โดยในวันที่ 26 สิงหาคม 2565 เป็นการซ้อมของบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 ในการนี้ ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้กล่าวให้โอวาทและแสดงความยินดีแก่บัณฑิตประจำปีการศึกษา 2562 จากสถาบันการอาชีวศึกษาทั้ง 23 แห่ง จำนวน 1,780 ราย ในการซ้อมใหญ่เพื่อการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรสถาบันการอาชีวศึกษา พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 30-31 สิงหาคม 2565 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี