270860059_641092287305934_154466298030421926_n
B1
B3
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ CHE Curriculum Online – สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ CHE Curriculum Online

วันอาทิตย์ ที่ 20 กันยายน 2563 นายสมคิด จีนจรรยา รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 กล่าวต้อนรับวิทยากรและผู้อบรมการจัดทำข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่ระบบสารสนเทศเพื่อการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา CHE Curriculum Online โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวจันทร์สุดา นกน้อย ตำแหน่งนักวิชาการเชี่ยวชาญ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้แก่หัวหน้าหลักสูตรและคณาจารย์ผู้สอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่ระบบสารสนเทศเพื่อการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ณ ห้องประชุมไชยนารายณ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2