สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
กิจกรรมสถาบัน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ดูงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2

วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 นายบุญธรรม เกี้ยวฝั้น ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ที่เดินทางมาศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับการดำเนินงานสถาบันการอาชีวศึกษา จากนั้นได้เยี่ยมชมการทำงานยังห้องต่างๆของสถาบันฯ และร่วมบันทึกภาพพร้อมกัน ณ ตึกสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2