รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 สถานที่รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2)
ประเภทอำนวยการ ระดับต้น ในสถาบันการอาชีวศึกษา และ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระหว่างวันที่ 5-15 สิงหาคม 2563 สมัครได้ที่ สถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ที่ประสงค์เข้ารับการคัดเลือก (สามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่งและ 1 สถาบัน เท่านั้น)

ไฟล์ประกาศรับสมัคร