สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
กิจกรรมสถาบัน

พิธีทําบุญเนื่องในโอกาสครบ 44 ปี “เทคนิคพะเยา” และพิธีเปิดห้องประชุม “อนุสรณ์ 44 ปี วทพย”

วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565 นายบุญธรรม เกี้ยวฝัน ผู้อํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เป็นประธานจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย พิธีทําบุญเนื่องในโอกาสครบ 44 ปี “เทคนิคพะเยา” และพิธีเปิดห้องประชุม “อนุสรณ์ 44 ปี วทพย” ผู้เข้าร่วมพิธีได้แก่ ผู้บริหาร นายกสมาคมฯ แขกผู้มีเกียรติ คณะครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ และตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ณ อาคารวิทยบริการ ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา