สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
กิจกรรมสถาบัน

พิธีถวาย พานพุ่มทอง พานพุ่มเงิน และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ประกอบพิธีถวาย พานพุ่มทอง พานพุ่มเงิน และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.45 น. นายสถิตย์ ปริปุณณากร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพะเยา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 นายณรงค์ เอี่ยมประเสริฐ ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 พร้อมด้วยคณาจารย์ ครู- บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 และวิทยาลัยเทคนิคพะเยา ประกอบพิธีถวายพานพุ่มทอง พานพุ่มเงิน และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานเอนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคพะเยา