270860059_641092287305934_154466298030421926_n
B1
B3
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
พิธีถวาย พระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง – สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2

พิธีถวาย พระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 07.45 น. นายสถิตย์ ปริปุณณากร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพะเยา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 นายณรงค์ เอี่ยมประเสริฐ ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 พร้อมด้วยคณาจารย์ ครู- บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 และวิทยาลัยเทคนิคพะเยา ประกอบพิธีถวาย พระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ลานเอนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคพะเยา