244741520_2735967183368832_5562477357989802203_n
245201380_626491215040576_3495844159858356319_n
B1
B3
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
พิธีถวาย พระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง – สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2

พิธีถวาย พระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 07.45 น. นายสถิตย์ ปริปุณณากร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพะเยา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 นายณรงค์ เอี่ยมประเสริฐ ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 พร้อมด้วยคณาจารย์ ครู- บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 และวิทยาลัยเทคนิคพะเยา ประกอบพิธีถวาย พระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ลานเอนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคพะเยา