270860059_641092287305934_154466298030421926_n
B1
B3
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร (ซ้อมย่อย) ประจำปีการศึกษา 2561 – สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร (ซ้อมย่อย) ประจำปีการศึกษา 2561

วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายสถิตย์ ปริปุณณากร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพะเยา รักษาราชการผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 คณาจารย์ผู้สอน ร่วมพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร (ซ้อมย่อย) ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมอาคารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ประกอบด้วยสถานศึกษาอาชีวศึกษาในสังกัด 4 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ มีจำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2561 จำนวน 267 คน ประกอบด้วย สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการออกสู่ตลาด ตามความต้องการของ ภาคอุตสาหกรรม หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
สำหรับในปี 2562 นี้ บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจะเข้าร่วมพิธีซ้อมใหญ่ ในวันอาทิตย์ ที่ 11 สิงหาคม 2562 และจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในวันอังคาร ที่ 13 สิงหาคม 2562 ณ วิทยาลัย การอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

ขอบคุณภาพสวยๆ อ.อรุณ วท.พะเยา