ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 4/2563

วันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ จัดประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุมไชยนารายณ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 โดยมีนายบุญธรรม เกี้ยวฝั้น ผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นประธาน