สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
กิจกรรมสถาบัน

ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ พิธีรดน้ำดำหัว ขอพรผู้อาวุโส ประจำปี 2562

วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 จัดพิธีรดน้ำดำหัว ขอพรผู้อาวุโส ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 นำโดยนายบุญธรรม เกี้ยวฝั้น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแพร่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารวิทยาลัยในสังกัด คณาจารย์ เจ้าหน้าสถาบันฯ ร่วมรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้อาวุโสสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ได้แก่ รศ.ดร.นำยุทธ์ สงค์ธนาพิทักษ์ นายกสภาสถาบันฯ นายเจี่ยง จงสวัสดิ์ นายมนูญ ใยบัวเทศ กรรมการสภาสถาบันฯ นายจรัสพงษ์ วรรณสอน อดีต ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา นายอุดม รูปดี อดีตผู้อำนวยการสถาบันฯ คุณนิรันดร์ ภิระบรรณ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ บรรยากาศเต็มไปด้วยอบอุ่น
นายณรงค์ เอี่ยมประเสริญ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 กล่าวว่าพิธีรดน้ำดำหัว ขอพรผู้อาวุโสเป็นกิจกรรมที่ทางสถาบันได้ถือปฏิบัติกันเป็นประจำทุกปี ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบกันมาและจะยังคงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีที่ต่องามต่อไป สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นในช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์ และในปีนี้เพื่อให้สะดวกในการเดินทางสำหรับผู้อาวุโสนั้น สถาบันฯจึงได้จัดพร้อมกันกับการประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ ครั้งที่3/2562 และการประชุมสภาสถาบันฯ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเป็นอย่างดี