สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
กิจกรรมสถาบัน

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้องของผลการศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรีฯ

วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 นายบุญธรรม เกี้ยวฝั้น ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้องของผลการศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง)สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 โดยมีหัวหน้างานทะเบียน หัวหน้างานวัดผล หัวหน้าภาควิชาและอาจารย์ประจำหลักสูตร ปเข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2