244741520_2735967183368832_5562477357989802203_n
245201380_626491215040576_3495844159858356319_n
B1
B3
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
นายบุญธรรม เกี้ยวฝั้น กราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวาระเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 – สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2

นายบุญธรรม เกี้ยวฝั้น กราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวาระเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 นายบุญธรรม เกี้ยวฝั้น ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เข้ากราบสักการะพระพุทธรูป พระวิษณุกรรม ศาลพระภูมิเจ้าที่ ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 และวิทยาลัยเทคนิคพะเยา ในวาระเข้ารับตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เป็นวันแรกและได้มอบแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร เจ้าหน้าที่ ในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 โดยมุ่งเน้นการพัฒนา การบริหารจัดการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสถานศึกษาในสังกัด ทั้ง 4 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ต่อไป