ต้อนรับ นายจรัสพงษ์ วรรณสอน และนายสมคิด จีนจรรยา ในการเข้ารับปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2

วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ให้การต้อนรับ นายจรัสพงษ์ วรรณสอน และนายสมคิด จีนจรรยา ในการเข้ารับปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เป็นวันแรก ทั้งนี้ ได้เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสถาบันฯและวิทยาลัยเทคนิคพะเยา ก่อนปฏิบัติหน้าที่เป็นวันแรก