270860059_641092287305934_154466298030421926_n
B1
B3
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมฯ “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่” – สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมฯ “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่”

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่” เพื่อสร้างความเข้าใจในวิธีการเขียนรายงานวิจัยและบทความทางวิชาการต่าง ๆ

ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2563

ณ ห้องประชุมน่านนที สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2