270860059_641092287305934_154466298030421926_n
B1
B3
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน “การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา – สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน “การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา มี นายบุญธรรม เกี้ยวฝั้น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแพร่ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เป็นประธานในพิธีเปิด การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน “การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา เป็นกิจกรรมการประกวดที่มุ่งเน้นการสนับสนุน ส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษา ระดับอาชีวศึกษาพะเยา ได้มีการประดิษฐ์คิดค้นสร้างสรรผลงานสิ่งประดิษฐ์จากองค์ความรู้ที่เกิดจากกระบวนการเรียนการสอนหลากหลายสาขาวิชา โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตัดสินที่มีความรู้ความสามารถและเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับ อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา และเพื่อคัดเลือกไปแข่งขันในระดับภาคและระดับชาติ ต่อไป