244741520_2735967183368832_5562477357989802203_n
245201380_626491215040576_3495844159858356319_n
B1
B3
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร – สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร

วันที่ 27 มกราคม 2563 นายสมคิด จีนจรรยา รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ณ ห้องประชุมไชยนารายณ์ อาคารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย วิทยาลัยเทคนิคน่าน และสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ให้เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 และให้สอดคล้องตรงตามประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ.2562