สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
กิจกรรมสถาบัน

การประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ภาคเหนือ ครั้งที่ 1

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ร่วมเป็นเจ้าภาพ การประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ภาคเหนือ ครั้งที่ 1 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา
วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 นายบุญธรรม เกี้ยวฝั้น รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 พร้อมด้วย นายณรงค์ เอี่ยมประเสริฐ รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2และเจ้าหน้าที่งานวิชาการ เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ภาคเหนือ ครั้งที่ 1 “เทคโนโลยีอาชีวศึกษาเพื่ออาชีพ” ณ ห้องประชุม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา โดยมีคณาจารย์ผู้สอนระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ร่วมส่งผลงานประกวดและแสดงนิทรรศการวิชาการ
นอกจากนี้สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการแนะนำการศึกษาต่อภายในงานอีกด้วย