การประชุมคณะทำงานฝ่ายคัดกรองบุคคลเข้า-ออก พื้นที่วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

วันที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมไชยนารายณ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ผอ.บุญธรรม เกี้ยวฝั้น ผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานฝ่ายคัดกรองบุคคลเข้า-ออก พื้นที่วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 2563 และ 2564 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ครูจากสถานศึกษาสังกัดสถาบันฯ ประชุมออนไลน์ Google Meet ร่วมกับ ดร.ศรากร บุญปถัมภ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี และทีมงาน วัตถุประสงค์เพื่อนัดหมาย คณะทำงานในการเข้าพื้นที่ การปฏิบัติหน้าที่ และแนวปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน