สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
กิจกรรมสถาบัน

การประชุมคณะกรรมการประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. นายเอกชัย วงศ์วรกุล กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 โดยมีกรรมการอีก 2 ท่าน ได้แก่ ดร.อรพิน ดวงแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย และนายอัศวิน ข่มอาวุธ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแพร่ วัตถุประสงค์เพื่อประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถาบันฯ ให้เป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด ซึ่งคณะกรรมการได้ให้ นายบุญธรรม เกี้ยวฝั้น ผู้อำนวยการสถาบันฯ เข้าชี้แจงข้อมูลก่อนเริ่มดำเนินการประชุมด้วย