270860059_641092287305934_154466298030421926_n
B1
B3
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าและสาขาเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย – สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าและสาขาเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าและสาขาเทคโนโลยียานยนต์ ก่อนเข้าฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีนายดนัย เกี๋ยงแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินงาน ณ ห้องประชุมชั้น 3 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย