270860059_641092287305934_154466298030421926_n
B1
B3
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
แสดงความยินดีกับ ทีมหุ่นยนต์หม้อห้อม จากวิทยาลัยเทคนิคแพร่ – สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2

แสดงความยินดีกับ ทีมหุ่นยนต์หม้อห้อม จากวิทยาลัยเทคนิคแพร่

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ขอแสดงความยินดีกับ ทีมหุ่นยนต์หม้อห้อม จากวิทยาลัยเทคนิคแพร่ ใน“มหกรรมอาชีวศึกษายกกําลังสอง การศึกษาเพื่ออาชีพและการมีงานทํา สู่ THAILAND 4.0” ประจําปีการศึกษา 2563
โดยการแข่งขันหุ่นยนต์ MCOT -ABU รอบคัดเลือกชิงแชมป์ประเทศไทย ทีมหม้อฮ่อมแพร่ เป็นทีมเดียวในภาคเหนือ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาค เข้ารอบไปทำการแข่งขันรอบคัดเลือกชิงแชมป์ประเทศไทย ผลจากการแข่งขันสำหรับทีมที่ทำเวลาได้ดีและใช้เวลาน้อยที่สุดจากเกณฑ์ที่กำหนด ทำให้ทีม หุ่นยนต์ หม้อห้อมแพร่ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากการแข่งขันดังกล่าว สถาบันฯ จึงขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ คณะครู นักเรียน นักศึกษา จาก สาขาเครื่องมือกล และสาขาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ นับเป็นตัวอย่างการนำทักษะการเรียนทางด้านสายอาชีพและความรู้ทางด้านเทคโนโลยีมาบูรณาการและใช้ได้เป็นอย่างดี
Cr.ภาพ ครูศุภกร แผนกเครื่องมือกล วท.แพร่