244741520_2735967183368832_5562477357989802203_n
245201380_626491215040576_3495844159858356319_n
B1
B3
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
เทคโนโลยียานยนต์ เทคนิคเชียงราย จัดอบรมพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษา – สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2

เทคโนโลยียานยนต์ เทคนิคเชียงราย จัดอบรมพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษา

นายปรีชา เรืองฉิม หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย รายงานว่า เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษา เกี่ยวกับเทคโนโลยีระบบเกียร์อัตโนมัติ และ ระบบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมยานยนต์ ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ ระหว่างวันที่ 18-19 ตุลาคม 2563 โดยได้รับเกียรติจาก คุณจรุงศักดิ์ จิตรอินทรีย์ และคุณกรุงศรี ยอดแก้ว วิทยากรจากสถาบันการฝึกอบรมตรีเพชรอีซูซุ (จากส่วนกลาง) เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ ณ ศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
ทั้งนี้สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ขอขอบคุณคณะวิทยากรทั้งสองท่าน และ ดร.ปฏิมา พุฒตาลดง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ที่ให้เกียรติเป็นประธาน มอบเกียรติบัตร และกล่าวปิดโครงการอบรมในครั้งนี้