วิทยาลัยเทคนิคพะเยา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

22 กุมภาพันธ์ 2566 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุม”ฮิมกว๊าน” อาคารสถานบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของผู้สำเร็จการศึกษา ที่จะออกไปศึกษาต่อ หรือไปทำงานในสาขาต่างๆ โดยมีนายณรงค์ แดงทูน นักวิชาการชำนาญการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา เป็นวิทยากร และได้รับเกียรติจาก นายสุชาติ  มหายศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพะเยา เป็นประธานพิธีเปิดการปัจฉิมนิเทศ และให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา