270860059_641092287305934_154466298030421926_n
B1
B3
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
วท.เชียงราย ประเมินผลงานในการจัดทำชิ้นงานและนวัตกรรมของนศ. ปี 2 – สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2

วท.เชียงราย ประเมินผลงานในการจัดทำชิ้นงานและนวัตกรรมของนศ. ปี 2

วันพฤหัสที่ 10 ก.ย. 63 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ วท.เชียงรายได้ดำเนินการประเมินผลงานในการจัดทำชิ้นงานและนวัตกรรมของนศ.ปีที่ 2
เพื่อปรับปรุงแก้ไข ก่อนนำไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ใช้งานจริง โดยมุ่งเน้นในด้านการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม
Cr.ขอบคุณภาพและข่าว จาก หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย