หน้าแรก » โครงการ กิจกรรม » ประชุมคณะกรรมการสรรหา รองผู้อำนวยการสถาบันฯ

ประชุมคณะกรรมการสรรหา รองผู้อำนวยการสถาบันฯ

โพสต์โดย : Admin เข้าชม 105 ครั้ง แจ้งลบ


สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ประชุมคณะกรรมการสรรหา รองผู้อำนวยการสถาบันฯ
วันอังคารที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นายบุญธรรม เกี้ยวฝั้น ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 กล่าวต้อนรับประธานและคณะกรรมการสรรหารองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 จำนวน 2 อัตรา โดยมี นายบุญสร้าง พี่พานิช เป็นประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วยผู้บริหาร ครู ตัวแทนสถานศึกษาในสังกัด ทั้งนี้ เพื่อดำเนินการกำหนดวัน เวลา สถานที่ และจัดทำประกาศการรับสมัคร ตลอดจนพิจารณากลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เป็นผู้ที่มีความสามารถเหมาะสมดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 จำนวน 2 อัตรา ตามมติสภาสถาบันฯต่อไป