หน้าแรก » โครงการ กิจกรรม » ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้องของผลการศึกษา

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้องของผลการศึกษา

โพสต์โดย : Admin เข้าชม 104 ครั้ง แจ้งลบ


สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้องของผลการศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง)สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ
วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 นายบุญธรรม เกี้ยวฝั้น ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้องของผลการศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง)สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 โดยมีหัวหน้างานทะเบียน หัวหน้างานวัดผล หัวหน้าภาควิชาและอาจารย์ประจำหลักสูตร ปเข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2