หน้าแรก » เกี่ยวกับสถาบัน » รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

โพสต์โดย : Admin เข้าชม 233 ครั้ง แจ้งลบ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600465 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2


ปีงบประมาณ 2560ปีงบประมาณ 2561ปีงบประมาณ 2562ปีงบประมาณ 2563
● งวด 1● งวด 1
● งวด 1

● งวด 2
● งวด 2
● งวด 2

● งวด 3
● งวด 3
● งวด 3

● งวด 4
● งวด 4
● งวด 4

● งวด 5
● งวด 5
● งวด 5

● งวด 6
● งวด 6
● งวด 6

● งวด 7
● งวด 7
● งวด 7

● งวด 8
● งวด 8
● งวด 8

● งวด 9
● งวด 9
● งวด 9

● งวด 10
● งวด 10
● งวด 10

● งวด 11
● งวด 11
● งวด 11

● งวด 12
● งวด 12
● งวด 12