หน้าแรก » ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ

ที่ตั้ง
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 (ภายในวิทยาลัยเทคนิคพะเยา)
355 หมู่ที่ 11 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

Tel. 054-887088
งานประชาสัมพันธ์ / งานพัสดุ ต่อ 11
งานหลักสูตร / งานทะเบียน / งานกิจการนักศึกษา / งานบริหารยุทธศาสตร์ / งานความร่วมมือ / งานวิจัย ต่อ 12
งานบุคลากร / งานสารบรรณ / งานการเงิน / งานบัญชี ต่อ 15

Fax. 054-887234

Website : www.ivenr2.ac.th
Email : ivenr2.ac.th@gmail.com